กระดานข่าวอุบลราชธานีไกด์

อุบลราชธานีศรีวนาลัย => ร่วมด้วยช่วยกัน => ข้อความที่เริ่มโดย: อุบลไกด์ ที่ วันที่ 12 ตุลาคม 09 เวลา 19:32:37หัวข้อ: เที่ยวป่าหน้าฝน ยลถิ่นอุบลฯ ตอนใต้ : ปราสาททองหลาง
เริ่มหัวข้อโดย: อุบลไกด์ ที่ วันที่ 12 ตุลาคม 09 เวลา 19:32:37
เที่ยวป่าหน้าฝน ยลถิ่นอุบลฯ ตอนใต้ : ปราสาททองหลาง

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_01.JPG)

        เดินทางออกจาก "วัดป่าไทรงาม" คณะของเราก็มุ่งหน้าสู่ "ปราสาททองหลาง" ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่าโพธิ์ศรี  หมู่ที่  10 ตำบลท่าโพธิ์ศรี    ปราสาททองหลางเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นปรางค์ ก่อด้วยอิฐ 3 หลัง  ตั้งเรียงกันในแนวเหนือ – ใต้  บนฐานศิลาแลงเดียวกัน  หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  ปราสาทหลังกลางมีขนาดใหญ่กว่าปราสาทอีกสองหลังที่ขนาบข้าง
  จากลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรม  สันนิษฐานได้ว่าปราสาททองหลางมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16–17 เทียบได้กับศิลปะเขมรแบบบาปวน (พ.ศ. 1550-1620)
          กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 ตอนที่ 34 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479 และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 155 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2525 พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา
         ปราสาททองหลางเป็นโบราณสถานที่รับอิทธิพลวัฒนธรรม-เขมรโบราณที่พบไม่มากนัก  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
         การเดินทาง บ้านท่าโพธิ์ศรี ห่างจากตัวอำเภอเดชอุดม 10 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2171 ถนนสายเดชอุดม-น้ำยืน

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_02.JPG)

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_03.JPG)

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_04.JPG)

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_05.JPG)

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_06.JPG)

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_07.JPG)

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_08.JPG)

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_09.JPG)

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_10.JPG)

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_11.JPG)

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_12.JPG)

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_13.JPG)

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_14.JPG)

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_15.JPG)

(http://www.ubonguide.org/2552/tatubon/3/tat1_16.JPG)


หัวข้อ: Re: เที่ยวป่าหน้าฝน ยลถิ่นอุบลฯ ตอนใต้ : ปราสาททองหลาง
เริ่มหัวข้อโดย: อุบลไกด์ ที่ วันที่ 16 ตุลาคม 09 เวลา 22:31:35
เที่ยวป่าหน้าฝน ยลถิ่นอุบลฯ ตอนใต้

รายการเดินทาง สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว "เที่ยวป่าหน้าฝน ยลถิ่นอุบลฯ ตอนใต้" เรียงลำดับตามวันและเวลา
ติดตามชมได้ที่นี่ครับ

1.  ผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม  (http://www.ubonguide.org/forum/index.php?topic=301.0)
2.  วัดป่าไทรงาม  (http://www.ubonguide.org/forum/index.php?topic=302.0)
3.  ปราสาททองหลาง  (http://www.ubonguide.org/forum/index.php?topic=303.0)
4.  ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมไทย  (http://www.ubonguide.org/forum/index.php?topic=304.0)
5.  แก่งลำดวน  (http://www.ubonguide.org/forum/index.php?topic=306.0)
6.  โครงการรักษ์เที่ยวรักษ์ถิ่น  (http://www.ubonguide.org/forum/index.php?topic=308.0)
7.  กุ้งเดินขบวน  (http://www.ubonguide.org/forum/index.php?topic=309.0)
8.  น้ำตกห้วยหลวง   (http://www.ubonguide.org/forum/index.php?topic=310.0)
9.  แก่งกะเลา   (http://www.ubonguide.org/forum/index.php?topic=311.0)
10.  น้ำตกห้วยทรายใหญ่ (น้ำตกแก่งอีเขียว)   (http://www.ubonguide.org/forum/index.php?topic=312.0)