กระดานข่าวอุบลราชธานีไกด์

อุบลราชธานีศรีวนาลัย => ห้องภาพเมืองอุบลฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: อุบลไกด์ ที่ วันที่ 25 ธันวาคม 08 เวลา 22:22:12หัวข้อ: วัดสระประสานสุข
เริ่มหัวข้อโดย: อุบลไกด์ ที่ วันที่ 25 ธันวาคม 08 เวลา 22:22:12
วัดสระประสานสุข  

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang01.JPG)

วัดสระประสานสุข บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ชื่อเดิมวัดบ้านนาเมือง ชื่อปัจจุบันวัดสระประสานสุข สร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๐ สร้างโดยท่านพระศาสนดิลก (ชิตเสโน) (เสน) ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีทอง หรือวัดศรีอุบล เป็นผู้พาสร้างวัดสระประสานสุข

เจ้าอาวาสวัดสระประสานสุข มี ๒ องค์แรกคือ อาจารย์ทองดี องค์ที่ ๒ เจ้าคุณภาวนาวิสารเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) ที่ดินของวัดประมาณ ๗๕ ไร่ การก่อสร้างหลวงปู่ได้เริ่มวางแผนก่อสร้างวัดเมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๘๐ โดยได้รับการร่วมมือจากญาติโยมเป็นอย่างดี

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ หลวงปู่ได้นำชาวบ้านก่อสร้าง ศาลาการเปรียญขนาดใหญ่ และได้สร้างพระประธานปางนาคปรก ขนาดใหญ่
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ ได้สร้างอุโบสถบนเรือสุวรรณหงส์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ ได้สร้างประตูทางเข้าวัด เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ๓ เศียร
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ได้สร้างหอระฆัง ๕ ชั้น นายชุ่นเลี้ยง แซ่ล้อ นางโชจิร แซ่เตียว (เสี่ยบุญชัย) ผู้สร้างหอระฆัง
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘ ทำพิธีเพื่อสร้างวิหารปรูเรือนาคราด ห้าหัวกลางน้ำเวลาเที่ยงตรง
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙ ทำพิธีตอกเสาเข็มวิหารเรือกลางน้ำ เวลาเที่ยงตรง

ปัจจุบันวัดสระประสานสุขเป็นวัดที่มีชื่อเสียง ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เป็นวัดที่มีความสำคัญ มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสจำนวนมาก ด้วยบารมีของหลวงปู่บุญมีท่านเคร่งในวินัยและเป็นพระสายธรรมยุทธ์ นอกจากนี้ยังมียังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาชมกันอย่างแพร่หลาย และมีผู้เลื่อมใสมาทำบุญกันมาก

วัดสระประสานสุขอยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ ๕ กิโลเมตร บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   วัดบ้านนาเมืองหรือวัดสระประสานสุข ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและต่างจากวัดอื่นๆ เช่น ประตูทางเข้าวัดจะเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้าง ๓ เศียร พระอุโบสถบนเรือสุวรรณหงส์ หอระฆัง ๕ ชั้น วิหารรูปเรือนาคราด ซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำ อีกทั้งศาลาการเปรียญ ยังเป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระประธานปางนาคขนาดใหญ่ อีกทั้งรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกหลายองค์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้สักการะ และขณะนี้ทางวัดและญาติโยมได้สร้างพิพิธภัณฑ ์หลวงปู่บุญมี โชติปาโล ซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่ทางด้านวิหารกลางน้ำ ซึ่งหลวงปู่ประสงค์จะให้สร้างพิพิธภัณฑ์ ให้เสร็จก่อนทำการประชุมเพลิงท่าน ทางวัดจึงเร่งสร้างให้เสร็จทันกำหนด ภายในวัดนั้นมีความเงียบสงบร่มเย็น มีบริเวณที่กว้างขวาง โดยพุทธศาสนิกชน ได้เลื่อมใสและศรัทธาใน หลวงปู่บุญมี โชติปาโล จึงเดินทางมาทำบุญและเยื่ยมชมวัด ไม่ว่าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้บริเวณด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งของวิหารกลางน้ำ ซึ่งมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยพุทธศาสนิกชนได้นำมาปล่อยไว้ ซึ่งหลวงปู่บอกว่าไม่อยากให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จึงไม่มีใครนำปลาที่สระน้ำไปกิน จึงทำให้ปลามีปริมาณมากอีกทั้งทางวัดได้จัดบริการให้อาหารปลาโดยแล้วแต่ผู้มาทำบุญจะบริจาค วัดบ้านนาเมืองนับว่าเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ทั้งยังบ่งบอกถึงความเป็นไทยอีกด้วย

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang02.JPG)

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang03.JPG)

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang04.JPG)

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang05.JPG)

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang06.JPG)

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang07.JPG)

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang08.JPG)

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang09.JPG)

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang10.JPG)

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang11.JPG)

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang12.JPG)

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang13.JPG)

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang14.JPG)

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang15.JPG)

(http://www.onsorn.com/picdata/watnamuang/watnamuang16.JPG)