กระดานข่าวอุบลราชธานีไกด์

อุบลราชธานีศรีวนาลัย => ห้องภาพเมืองอุบลฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: อุบลไกด์ ที่ วันที่ 06 ตุลาคม 07 เวลา 23:22:00หัวข้อ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: อุบลไกด์ ที่ วันที่ 06 ตุลาคม 07 เวลา 23:22:00
ถ่ายไว้นานแล้วครับ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี (เดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)
ได้แต่ภายนอกครับ  ภายในเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าห้ามถ่าย

(http://www.ubonguide.org/picture/ubonmuseum/ubonguidepipit01.jpg)

(http://www.ubonguide.org/picture/ubonmuseum/ubonguidepipit02.jpg)

(http://www.ubonguide.org/picture/ubonmuseum/ubonguidepipit03.jpg)

(http://www.ubonguide.org/picture/ubonmuseum/ubonguidepipit04.jpg)

(http://www.ubonguide.org/picture/ubonmuseum/ubonguidepipit05.jpg)

(http://www.ubonguide.org/picture/ubonmuseum/ubonguidepipit06.jpg)

(http://www.ubonguide.org/picture/ubonmuseum/ubonguidepipit07.jpg)

(http://www.ubonguide.org/picture/ubonmuseum/ubonguidepipit08.jpg)

(http://www.ubonguide.org/picture/ubonmuseum/ubonguidepipit09.jpg)

(http://www.ubonguide.org/picture/ubonmuseum/ubonguidepipit10.jpg)

(http://www.ubonguide.org/picture/ubonmuseum/ubonguidepipit11.jpg)

(http://www.ubonguide.org/picture/ubonmuseum/ubonguidepipit12.jpg)

(http://www.ubonguide.org/picture/ubonmuseum/ubonguidepipit13.jpg)

(http://www.ubonguide.org/picture/ubonmuseum/ubonguidepipit14.jpg)