กระดานข่าวอุบลราชธานีไกด์

อุบลราชธานีศรีวนาลัย => ห้องภาพเมืองอุบลฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: อุบลไกด์ ที่ วันที่ 16 กรกฎาคม 07 เวลา 19:22:14หัวข้อ: ทัวร์นำร่องเยือนชุมชนเทียนพรรษา ๒๕๕๐
เริ่มหัวข้อโดย: อุบลไกด์ ที่ วันที่ 16 กรกฎาคม 07 เวลา 19:22:14
เยือนชุมชนประดิษฐ์ต้นเทียน
ชมรากฐานภูมิปัญญาของช่างเทียนเมืองอุบลฯ
               

            ต้นเทียนเมืองอุบลฯ อันแสนวิจิตรนั้น  แต่ละต้นใช้เวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 2 เดือน อาศัยความร่วมมือของผู้คนในชุมชนจำนวนมาก  กรรรมวิธีและเคล็ดลับของแต่ละสกุลช่างในการเตรียมการแต่ละขั้นตอน  และบรรยากาศของวิถีชุมชุมที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนั้น  นับเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่น่าชื่นชมศึกษา เป็นอย่างยิ่ง
            ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 28 กรกฎาคม ชุมชนประดิษฐ์ต้นเทียนรอบเมืองอุบลฯ กว่า 7 ชุมชน  พร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้เยี่ยมเยือนที่สนใจ ชื่นชมศึกษาเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาเทียนเมืองอุบลฯ อย่างลึกซึ้ง

          และเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2550 ที่ผ่านมา สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 อุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดทัวร์นำร่อง รอบสื่อมวลชน เพื่อเยี่ยมชมชุมชนประดิษฐ์เทียนพรรษา  จึงนำภาพเหตุการณ์มาให้ชมกันครับ

นัดพบกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 8.30 น
ลงทะเบียน
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5002.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5001.jpg)

รถคันนี้ครับใช้ทัวร์เยือนชุมชน
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5003.jpg)

อาจารย์ต้นกล่าวต้อนรับ
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5004.jpg)

ชุมชนแรก...วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5005.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5006.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5007.jpg)

แวะเยี่ยมชม สหกรณ์ศูนย์สินค้าเศรษฐกิจชุมชนอุบลราชธานี
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5008.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5009.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5010.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5011.jpg)

ผ่านหอนาฬิกา  มุ่งหน้าสู่วัดหนองบัว
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5012.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5013.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5014.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5015.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5016.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5017.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5018.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5019.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5020.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5021.jpg)

เดินทางตามเส้นทางสายเลี่ยงเมือง - ถนนแจ้งสนิท  มุ่งสู่วัดหนองปลาปลาก
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5022.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5023.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5024.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5025.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5026.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5027.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5028.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5029.jpg)

รับผ้าเย็นก่อนขึ้นรถ
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5030.jpg)

กิจกรรมนันทนาการตลอดเส้นทาง
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5031.jpg)

ถึงแล้วครับ  โรงเรียนวารินชำราบ
ผอ. พิทยา  รักพรหม และนายก อบต. คำน้ำแซบ ให้การต้อนรับ
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5032.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5033.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5034.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5035.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5036.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5037.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5038.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5039.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5040.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5041.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5042.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5043.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5044.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5045.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5046.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5047.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5048.jpg)

อิ่มหนำสำราญแล้ว  เราก็ลาโรงเรียนวารินชำราบ  เพื่อเดินทางต่อไป


ข้ามฝั่งกลับไปยังฝั่งเมืองอีกครั้ง  มุ่งสู่วัดทุ่งศรีเมือง
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5049.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5050.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5051.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5052.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5053.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5054.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5055.jpg)

เดินเท้าต่อไปยังวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)
ชมเทียนโบราณและพระแก้วโกเมนทร์
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5056.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5057.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5058.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5059.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5060.jpg)

แวะชมเทียนประเภทติดพิมพ์ที่ชุมชนวัดศรีประดู่
โดยใช้บ้านของอาจารย์สมคิด  เป็นสถานที่  และได้กล่าวแนะนำแนวคิดการทำเทียนในปีนี้

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5061.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5062.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5063.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5064.jpg)

ปิดท้ายด้วยวัดบูรพา  ชมเทียนประเภทติดพิมพ์
รับของว่าง น้ำหวาน   จากน้อง ๆ นักศีกษาหน้าตาหวาน ๆ จาก ม.ราชภัฏอุบลฯ
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5065.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5066.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5067.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5068.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5069.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5070.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5071.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5072.jpg)

พ่อใหญ่แก้ว  บรรยายสรุปในการทำเทียน พร้อมกับนั่งทานของว่างไปด้วย
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5073.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5074.jpg)

วัดบูรพา เป็นจุดรวมเทียนของหลายวัดที่อยู่ต่างอำเภอ  มาประดิษฐ์เทียนกันที่วัดนี้
(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5075.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5076.jpg)

(http://www.ubonguide.org/candle50/tour/chomchon5077.jpg)หัวข้อ: Re: ทัวร์นำร่องเยือนชุมชนเทียนพรรษา ๒๕๕๐
เริ่มหัวข้อโดย: tourevolution69 ที่ วันที่ 01 ตุลาคม 10 เวลา 12:07:52
เป็นทัวร์ที่น่าสนจัยมากครับ

มีทั้งพระพุทธศาสนา

และของขายสวยๆ


สงสัยผมต้องลองคิดดูไหม่ละ

ว่าจะไปเที่ยวไหน ดี หน่อ


หัวข้อ: Re: ทัวร์นำร่องเยือนชุมชนเทียนพรรษา ๒๕๕๐
เริ่มหัวข้อโดย: kinnaree925e ที่ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 11 เวลา 18:39:16
สวยงามมาก ๆ เลยค่ะ น่าไปท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นอย่างมากเลยที่เดียวค่ะ


หัวข้อ: Re: ทัวร์นำร่องเยือนชุมชนเทียนพรรษา ๒๕๕๐
เริ่มหัวข้อโดย: Scottish ที่ วันที่ 04 เมษายน 11 เวลา 15:42:18
ปีนี้จะไม่พลาดอีกแน่นอนสนุกมาก ๆ