คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าแรกของอุบลราชธานีไกด์

 

เส้ นทางท่ องเที่ยวแนะนำ RouteTourist

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
สนับสนุนค่าโฮสต์และโดเมนเนม
 

สถานที่ตั้ง
-  วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของทุ่งศรีเมือง ถนนหลวง หลังโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ประวัติความเป็นมา

วัดทุ่งศรีเมืองสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2356 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เจ้าคุณพระอริยาวงศาจารย์ญาณวิมล อุบลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย หลักคำ) แห่งวัดป่าแก้วมณีวัน (คือวัดมณีวนาราม หรือวัดป่าน้อยในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์เมืองอุบลราชธานี (หรือตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน) ท่านมีอัธยาศัยน้อมไปทางวิปัสสนากรรมมัฎฐาน แต่เดิมท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ต่อมาได้มา เจริญสมณธรรม อยู่ที่ป่าหว้าชายดงอู่ผึ้ง เพราะเป็นที่สงบสงัด ที่นั่นคือ บริเวณวัดทุ่งศรีเมืองในปัจจุบันนั้นเอง

วิถีชีวิตในการตกแต่งเทียนพรรษา
วัดทุ่งศรีเมือง ได้ทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ส่งเข้าประกวดทุกปี และได้รับรางวัลโดยตลอด โดยมีพระอาจารย์สำลี เป็นผู้กำกับ ดูแล และเป็นผู้ที่มีฝีมือ นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านในชุมชน และนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความประสงค์ในการทำต้น ก็สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดได้
สถานที่ทำต้นเทียน
- ภายในวัดทุ่งศรีเมือง
สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในบริเวณชุมชน
- วัดทุ่งศรีเมืองเป็นวัดเก่าแก่ มีโบราณสถานมีคุณค่ามากมาย เช่น

- หอพระพุทธบาท เป็นศิลปะผสมระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์และกรุงเวียงจันทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง พระพุทธรูปองค์เงิน และภาพจิตกรรมฝาผนังที่เก่าแก่
- หอพระพุทธบาท มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร หลังคาทรงไทยศิลปะเวียงจันทน์ ต่อมาได้พูนดินบริเวณลานหอพระพุทธบาทเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในฤดูฝน โดยได้สร้างเป็นเขื่อนกำแพงแก้วหอพระพุทธบาท เป็นสองชั้นรอบๆพระพุทธบาท กำแพงมีขนาด กว้าง 23 เมตร ยาว 32 เมตร

- หอไตรปิฎก เป็นศิลปะผสมระหว่างไทย-ลาว-พม่า สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางหนองน้ำ เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก คือ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และปรัชญาพื้นบ้าน รวมถึงตำราต่าง ๆ มากมาย ส่วนมากเป็นหนังสือใบลานจารึกด้วยอักษรธรรมและสมุดข่อย ไม่ให้แห้งและกรอบและเพื่อกันปลวก มิให้ทำลายพระไตรปิกฎให้เสียหาย ปัจจุบันกรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

กิจกรรมในวัดทุ่งศรีเมือง  มีดังนี้

   

- การทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ขนาด ข. (ขนาดกลาง)
- เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนในการทำต้นเทียน
- การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัดทุ่งศรีเมือง
- การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทติดพิมพ์
- การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน เครื่องมือ ในการจัดทำต้นเทียน
  ประเภทติดพิมพ์
- จำหน่ายของที่ระลึก
ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชน หรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน

- นายสง่า ไพกะเพศ มรรคทายกวัดทุ่งศรีเมือง โทรศัพท์ 0-4524-1247

 
 
 

 Free Hit Counters

 

 

ภาพต้นเทียน ปี 49

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี49

ภาพแสดงแสงสีเสียง ปี 49

รายละเอียดรางวัล

 
 
 
 
 

อุบลราชธานีไกด์

สนับสนุนโดย ห้องบันทึกเสียง Yellow Studio อุบลราชธานี

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต เว็บมาสเตอร์บ้านออนซอน

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@ubonguide.org

 10 เมษายน 2553