คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าแรกของอุบลราชธานีไกด์

 

เส้ นทางท่ องเที่ยวแนะนำ RouteTourist

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
สนับสนุนค่าโฮสต์และโดเมนเนม
 
สถานที่ตั้ง
-   วัดหนองปลาปาก ตั้งอยู่บ้านหนองปลาปาก ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ทิศเหนือของเมืองอุบลฯ ถนนธรรมวิถี การเดินทางเริ่มต้นที่ถนนชยางกูร ไปทางจังหวัดอำนาจเจริญขาออก ถึงบ้านดอนกลาง เลี้ยวซ้ายตามถนนคลังอาวุธ ประมาณ 1 กม. ให้เลี้ยวขวาไปในวัดอีกประมาณ 300 เมตร
ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากชาวบ้านหนองปลาปาก , ดอนยูง , นาคำ ต้องเดินทางไปร่วมบำเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านด้ามพร้า ซึ่งการเดินทางในสมัยนั้นค่อนข้างลำบาก ชาวบ้านจึงได้ปรึกษากับพระครูวิจิตรศาสนาการ เจ้าอาวาสวัดบ้านด้ามพร้า เรื่องการจัดสร้างวัดบริเวณใกล้เคียงกับชุมชน จึงได้ข้อสรุปคือให้จัดตั้งวัดอีกแห่งหนึ่ง คือวัดหนองปลาปาก โดยใช้พื้นที่ป่าช้าจำนวน 19 ไร่ 3 งาน และในปี พ.ศ.2511 ชาวบ้านก็ได้ร่วมใจกันเข้ามาปรับพื้นที่ และร่วมกันบริจาคเงิน , และวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างกุฎิหลังแรกในวัด โดยเจ้าอาวาสวัดด้ามพร้าได้ส่งพระติ๋มมาจำพรรษา และเป็นสาขาของวัดด้ามพร้า

วิถีชีวิตในการตกแต่งเทียนพรรษา

วัดหนองปลาปาก ได้ทำต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาด ก. (ขนาดใหญ่) ส่งเข้าประกวดทุกปี และได้รับรางวัลทุกปี โดยมีเจ้าอาวาสวัดหนองปลาปาก เป็นผู้กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ทีมงานช่าง วัดหนองบัวมีช่างแกะต้นเทียนที่มีชื่อเสียงและมีฝีมือมาก นอกจากยังมีชาวบ้านในชุมชน และนักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี      ที่มีความประสงค์อยากจะ

ร่ำเรียนศิลปะในการทำต้นเทียน ก็สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดก็ได้

สถานที่ทำต้นเทียน
-  ภายในวัดหนองปลาปาก
สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในบริเวณชุมชน

- วัดหนองปลาปาก เป็นวัดใหม่ จึงยังไม่มีแหล่งโบราณสถานที่โดดเด่น และมีเตาอบสมุนไพร เพื่อสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านบรรจุลงไปในถังน้ำร้อน แล้วส่งไอระเหยผ่านท่อส่งเข้ามายังห้องอบ ซึ่งได้รับคำบอกเล่าจากบุคคลที่มาใช้บริการว่า เคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง , อัมพฤษ , เบาหวาน จากการมาอบสมุนไพรทุกวันๆ ละ 1 ชั่วโมง อาการเหล่านั้นก็ทุเลาลงมาก นอกจากเตาอบสมุนไพรแล้ว ยังมีชาวบ้านกลุ่มคนพิการทางสายตา มาให้บริการนวดแผนโบราณอีก อยู่บริเวณเดียวกันกับเตาอบสมุนไพร ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

กิจกรรมในวัดหนองปลาปาก  มีดังนี้
- การทำต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ขนาด ก. (ขนาดใหญ่)
- จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัดหนองปลาปาก
- เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแกะต้นเทียน
  ประเภทแกะสลัก
- การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทแกะสลัก
- การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำต้นเทียน
  ประเภทแกะสลัก
- จำหน่ายของที่ระลึก
ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชน หรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน

 

 

นายบัวรัตน์ แดงชาติ ผู้ใหญ่บ้านหนองปลาปาก โทรศัพท์ 0-4528-1386

 

 

ภาพถ่ายโดย นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ

จัดทำเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549

 Free Counters

 

 

ภาพต้นเทียน ปี 48

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี48

ภาพแสดงแสงสีเสียง ปี 49

รายละเอียดรางวัล

 
 
 
 
 

อุบลราชธานีไกด์

สนับสนุนโดย ห้องบันทึกเสียง Yellow Studio อุบลราชธานี

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต เว็บมาสเตอร์บ้านออนซอน

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@ubonguide.org

 10 เมษายน 2553