คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าแรกของอุบลราชธานีไกด์

 

เส้ นทางท่ องเที่ยวแนะนำ RouteTourist

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
 
สถานที่ตั้ง
-  ตั้งอยู่ถนนหลวง ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
   (ตรงข้ามวัดทุ่งศรีเมือง)
ประวัติความเป็นมา

เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอุบลราชธานี

 

วิถีชีวิตในการตกแต่งเทียนพรรษา

วัดมณีวนาราม จัดทำต้นเทียนประเภทเทียนโบราณ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาทุกปี และได้รับรางวัลชนะเลิศมาโดยตลอด โดยมีนายประดับ ก้อนแก้ว ประธานกรรมการวัดมณีวนาราม เป็นผู้กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ทีมงานช่าง วัดมณีวนาราม มีช่างทำเทียนโบราณที่มีฝีมือในตกแต่งศิลปะ โดยการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน และนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี แต่ก็ฝึกเรียนศิลปะในการทำต้นเทียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดได้

สถานที่ทำต้นเทียน
- ภายในวัดมณีวนาราม
สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในบริเวณชุมชน

สิ่งที่สนใจอื่น ๆ ภายในชุมชน วัดมณีวนาราม มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระพุทธมณีรัตน์ และพระแก้วโกเมน (แก้วสีแดง) มีอายุเก่าแก่กว่า 238 ปี ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดมณีวนาราม นอกจากนี้ยังมีศาลาแดง หรือกุฏิแดง เป็นที่พำนักของพระอิรยวงศาจารย์ ญาณวิมลอุบลคณาภิบาลสังฆปราโมกข์ (สุ้ย) ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดองค์แรกของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

กิจกรรมในวัดมณีวนาราม มีดังนี้
- การทำต้นเทียนพรรษาประเภทเทียนโบราณ
- จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัดมณีวนาราม
   เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการ
   ประดิษฐ์ต้นเทียนโบราณ
การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทโบราณ
การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำต้นเทียนโบราณและจำหน่ายของที่ระลึก
ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชน หรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน
- นายประดับ ก้อนแก้ว ประธานกรรมการวัดมณีวนาราม โทร. 045 - 245466 , 08 - 9286 - 6271
 
 
 

 Free Web Site Counter

 

 

ภาพต้นเทียน ปี 49

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี49

ภาพแสดงแสงสีเสียง ปี 49

รายละเอียดรางวัล

 
 
 
 

อุบลราชธานีไกด์

สนับสนุนโดย ห้องบันทึกเสียง Yellow Studio อุบลราชธานี

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต เว็บมาสเตอร์บ้านออนซอน

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@ubonguide.org

 10 เมษายน 2553