คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าแรกของอุบลราชธานีไกด์

 

เส้ นทางท่ องเที่ยวแนะนำ RouteTourist

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
 
สถานที่ตั้ง
-  ด้านหน้าตั้งอยู่ถนนหลวง ด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
-  ด้านหลังตั้งอยู่ถนนสรรพสิทธิ์ ด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติความเป็นมา

วัดมหาวนาราม เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2322 เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ฝ่ายวิปัสสนากัมมัฎฐาน ต่อมายกฐานะขึ้นเป็นวัดชื่อว่า “วัดป่าหลวงมณีโชติสวัสสดี” และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าใหญ่ หรือวัดมหาวนาราม

วิถีชีวิตในการตกแต่งเทียนพรรษา

วัดมหาวนาราม จัดทำต้นเทียนประเภทแกะสลัก เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาทุกปี โดยมีนายใบ หัตถะมา ประธานกรรมการวัดมหาวนาราม เป็นผู้กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ทีมงานช่าง วัดมหาวนารามมีช่างแกะต้นเทียนรุ่นใหม่และมีฝีมือสลักลวดลายได้อย่างงดงามนอกจากยังมีชาวบ้านในชุมชน และนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความประสงค์อยากจะร่ำเรียนศิลปะในการทำต้นเทียน ก็สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดก็ได้

สถานที่ทำต้นเทียน
- ภายในวัดมหาวนาราม
สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในบริเวณชุมชน

วัดมหาวนาราม มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ทำให้แต่ละวันภายในวัดจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางไปนมัสการพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงไม่ขาดสาย

กิจกรรมในวัดมหาวนาราม มีดังนี้
- การทำต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก
- จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัดมหาวนาราม
- เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแกะต้น
  เทียนประเภทแกะสลัก
- การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทแกะ
  สลัก
- การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำ
  ต้นเทียนประเภทแกะสลักและจำหน่ายของที่ระลึก
ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชน หรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน

- นายใบ หัตถะมา ประธานกรรมการวัดมหาวนาราม โทร. 08-6875-1318 , 045-264385
 
 
 

 Free Web Site Counter

 

 

ภาพต้นเทียน ปี 49

ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี49

ภาพแสดงแสงสีเสียง ปี 49

รายละเอียดรางวัล

 
 
 
 

อุบลราชธานีไกด์

สนับสนุนโดย ห้องบันทึกเสียง Yellow Studio อุบลราชธานี

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต เว็บมาสเตอร์บ้านออนซอน

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@ubonguide.org

 10 เมษายน 2553