เส้ นทางท่องเที่ยวแนะนำ Tourist Route

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
มาเป็นเพื่อนบ้านออนซอน..กันเด้อ
ผู้ดูแลและสร้างสรรค์
สนับสนุน Host  และ Domain
 
   
   
   
   
   
 
        จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 230 ปี ตำนานเล่ากันว่า ท้าวคำผง ท้าวทิศพรหมและท้าวคำบุตร พระวอ พระตา หนีภัยสงครามจากพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้าแห่งนคร เวียงจันทน์มาสร้างเมืองขึ้นที่บริเวณดงอู่ผึ้ง ใกล้กับแม่น้ำมูล เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2320  ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
 
 
 
 
 
จุฬาโลกมหาราช เจ้าคำผงได้ช่วยปราบกบฏ จึงได้โปรดเกล้าฯให้พระยาราชสุภาวดีอัญเชิญตราพระราชสีห์มา ตราตั้งให้เจ้าคำผง(บุตรพระตา)เป็น “พระปทุมวรราชสุริยวงศ์” และสถาปนาเมืองอุบล เป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย ประเทศราช ในปี พ.ศ. 2335 นับแต่บัดนั้นมีเจ้าเมืองสืบกันมาถึง 4 คน ตราบจนถึงปี พ.ศ. 2425 จึงได้มีการแต่งตั้งข้าหลวงและผู้ว่าราชการจังหวัดมาปกครองตราบถึงปัจจุบันนี้รวมแล้ว 57 ท่าน
ด้วยความเป็นดินแดนแห่งอีสานใต้อันอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งโบราณก่อนประวัติศาสตร์และแหล่งอารยธรรมประเพณีอันยาวนาน มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับนานาประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบวงกลมเศรษฐกิจ 4 ประเทศเป็นอย่างดี ถือเป็นศักยภาพและความพร้อมที่โดดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี
ใน พ.ศ. 2551 จังหวัดอุบลราชธานีได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 24 “ดอกบัวเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2551
ผมและชาวอุบลราชธานีมีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 24 “ดอกบัวเกมส์”ในครั้งนี้ เราขอต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพ
 

 

 


 

 

 

 

 

ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่
เป็นประตูการค้า
และการท่องเที่ยว
การเกษตรมีศักยภาพ

 
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
บ้าน "คำปุน"
เยือนชุมชนเทียนพรรษา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สงกรานต์อุบลราชธานี

 

อุบลราชธานีไกด์ | www.ubonguide.org

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต  เว็บมาสเตอร์ บ้านออนซอน

 

ติดต่อเว็บมาสเตอร์

 05 กรกฎาคม 2551